Twee sussies se stryd vir opvoeding en ‘n toekoms.

In ‘n klein dorpie in die Suid Vrystaat, deel twee sussies ‘n stukkie hartseer. Met hulle biologiese ouers afwesig, het hulle ‘n tuiste gevind by hulle ouma en oupa. Daar is geen Afrikaanse Hoërskool waar hierdie dogters woon nie en moet hulle reis na ‘n ander dorpie, waar ‘n Afrikaanse Hoërskool wag. Die uitdaging van bus- en koshuisgeld, weeg swaar op hulle skrale skouers. Hierdie dogters styg uit bo hulle omstandighede en presteer akademies en op die sportveld baie goed. Vir hierdie sussies, beteken ‘n helpende hand nie net finansiële ondersteuning nie, maar ‘n vonk van hoop en moontlikhede vir ‘n beter môre. Hulle het hulp nodig met koshuisgelde wat R2650.00 en busgelde wat R1200.00 per kind per maand beloop. ’n Totaal van R29 150.00 per jaar per kind vir die koshuisgelde en R14 400.00 vir die busgelde per kind per jaar. 

“Die toekoms behoort aan diegene wat glo in die skoonheid van hul drome.”

Eleanor Roosevelt

Dra vandag by om ’n beter toekoms vir ’n kind te skep deur ’n kind te borg.