WAT IS ROEPING?

Wanneer ons na die woord “roeping” kyk, wonder ons dikwels wat dit vir ons met ‘n “gewone” werk, gesin en huis beteken. Die vraag ontstaan dan dikwels: “Wat beteken die woord ‘roeping’ nou eintlik?” Roeping verwys na ons Goddelike roeping – dit is God wat ons roep. In Korintiërs 7:17 staan daar: “Verder moet elkeen in die omstandighede bly wat die Here vir hom gegee het. Hy moet bly wat hy was toe God hom geroep het.” en in Romeine 8:30 lees ons: “Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.”

Elkeen van ons word gebore met ‘n spesifieke doel wat Hy vir ons vooruit beplan het. Jeremia 1:4-5 sê: “Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel.” God sê dus vir my en jou: “Ek het jou geroep. Ek het ‘n spesifieke plan en doel met jou lewe. Jy het ‘n spesifieke taak om te vervul en jou lewe het betekenis.” Dit mag soms lyk asof jou eie besluite jou byvoorbeeld in ‘n sekere beroep geplaas het, maar alles verloop soos die Here dit beskik. Jou roeping is dus nie net ‘n loopbaankeuse nie, maar ‘n spesifieke doel waarvoor jy geskape is. As jy na God se stem luister, beweeg jy nader aan sy wil vir jou lewe. Jy bevind jou nie per toeval daar waar jy nou is nie. God het dit so beskik dat jy daar moet wees, want dit is waar Hy jou wil gebruik. Dit is waar God wil hê jy moet jou roeping uitleef en waar Hy wil hê jy moet sy hande en voete wees om ‘n verskil te maak.

Die waarde van jou roeping is dat dit dieper betekenis aan jou lewe gee. Deur jou roeping te volg, ontdek jy dikwels diep vervulling en betekenis in jou daaglikse aktiwiteite. Jou roeping kan insluit om ander te dien, om ‘n kreatiewe gawe te hê, om as mentor vir ander op te tree of om iemand se trane af te droog en ‘n oor te wees wat luister.

Dit is belangrik om te onthou dat roeping nie sonder uitdagings kom nie. Dit kan beteken dat jy moeilike besluite moet neem, weerstand kan ervaar of selfs opofferings moet maak. Roeping is dus ook dikwels ‘n reis van selfontdekking en ontwikkeling van karakter.

Geestelike roeping het ook ‘n impak op die ontwikkeling van gemeenskappe. As elke persoon sy of haar roeping volg, help dit dat ons ‘n samelewing bou waar individue hulle eie, unieke gawes en sterkpunte ontwikkel sodat die mens deur sy gemeenskap gedryf word tot ‘n ontwikkelde, selfstandige, selfverantwoordelike en optimaal funksionerende persoon wat gesonde, funksionerende gemeenskappe tot gevolg het.

Roeping is ‘n geskenk wat ons ontvang. Dit is God se stem wat ons leiding gee om te leef sonder om ons oog af te haal van die doel wat ons nastreef. Deur ons roeping ontdek ons dieper betekenis in die lewe en vind ons vervulling. Mag ons almal luister na God se roepstem en die waarde van roeping ervaar.

By Solidariteit Helpende Hand streef ons daarna om ons roeping op elke vlak met geloof uit te leef. Ons wil ons visie van ontwikkelde gemeenskappe bereik deur middel van ons missie om met uitnemendheid rigting aan te dui sodat almal hul roeping getrou kan volg en die gemeenskap as geheel in totale nederigheid bevorder.

Besoek gerus https://helpendehand.co.za/rotsvas/ vir meer inligting oor Solidariteit se Waardes Wat Werk-veldtog vir 2024.

Chantell van Wijk

Maatskaplike werker

Leave a Comment