Die rol van ‘n pa

Pa, jou teenwoordigheid maak saak!

In Suid-Afrika is ‘n huis sonder ‘n pa ‘n hartseer realiteit. Volgens ‘n studie wat reeds in 2018 deur Statistiek Suid-Afrika gedoen is, woon slegs 33,8% van alle kinders in ‘n huis met albei ouers teenwoordig; 43% woon slegs by die ma-figuur en 3,3% slegs by die pa-figuur. Daar is verder bevind dat vaderlose huise jaarliks toeneem.

Volgens literatuur verkry kinders wat na 1991 gebore is aansienlik minder ondersteuning van hulle vaders as wat voorheen die geval was. Hierdie afname in ondersteuning word toegeskryf aan ‘n tekort aan werk wat tot gevolg het dat pa’s hulle gesinne moet verlaat en op ‘n ander dorp of in ‘n ander land gaan werk om ‘n inkomste te genereer; hulle is dus fisies afwesig. Maar pa’s is ook emosioneel afwesig omdat kinders dikwels weet wie hulle nie biologiese pa is nie, of omdat die biologiese ma weier om vir die kind te sê wie sy of haar biologiese pa is.

Pa’s is dikwels onder die indruk dat hulle nie so ‘n groot rol speel in die grootmaak van kinders nie. Tradisioneel word pa’s as outoritêr en ma’s as versorgers gesien, maar navorsing het bevind dat pa’s ook ‘n groot rol in die versorging van die kind speel. Navorsing dui toenemend op die voordele wat ‘n gesonde vader-kind-verhouding vir die ontwikkeling van ‘n kind inhou.

Die afwesigheid van ‘n pa in die gesin het ‘n negatiewe impak op die doeltreffende funksionering van die gesin. Die afwesigheid van een ouer kan ‘n impak hê op die kognitiewe en emosionele ontwikkeling van ‘n kind. ‘n Pa wat emosioneel afwesig is, kan kinders verwerping laat ervaar, wat daartoe kan lei dat die kind by verkeerde vriende of in skadelike verhoudings soek na ‘n “plek om te behoort”. Veral dogters sal uit hulle pad gaan om te voel hulle word aanvaar. Hulle kan by die teenoorgestelde geslag toenadering soek, wat tot gevolg kan hê dat hulle op ‘n baie vroeë ouderdom seksueel aktief raak. Hierdie maatskaplike kwessie het ‘n sneeubal-effek – dit laat tienerswangerskappe toeneem. Dogters tree dikwels ook uitdagend op en sukkel om enige verhouding te bou en in stand te hou.

Studies het bewys dat 95% van alles mans wat betrokke is by kriminele dade en tronkstraf uitdien in ‘n vaderlose huis grootgeword het. Seuns wat sonder ‘n pa grootword, is ook meer geneig tot depressie en aggressiewe gedrag. ‘n Goeie, gesonde vader-kind-verhouding word nou verbind met die ontwikkeling van ‘n goeie selfbeeld, sterk selfvertroue in persoonlike en sosiale interaksie, en hoë morele waardes wat help om betrokkenheid by kriminele aktiwiteite en ander risikogedrag te beperk.

Hierdie statistiek kan jou baie bekommerd maak oor die toekoms van ons jeug, maar daar is hoop! Baie organisasies het hand opgesteek om hierdie uitdaging aan te pak, en bewustheid van die uitdaging en die beskikbaarheid van hulpbronne groei jaarliks.

‘n Pa speel veral ‘n baie belangrike rol as mentor vir sy seuns. Solidariteit Helpende Hand het projekte waarby jy betrokke kan raak as jy as mentor wil optree vir seuns met ‘n afwesige pa. Jy kan ook help om jong seuns en dogters te leer hoe om ‘n band om te ruil of selfs hoe om ‘n motor te bestuur. Ann Douglas het gesê:”It takes a village to raise a child.” Ek stem verseker saam met haar, daarom wil ek jou graag aanmoedig om jou hand op te steek en by so ‘n projek in jou gemeenskap betrokke te raak.

Indien jy met ons wil hande vat en help vergoed vir die afwesigheid van ‘n pa-figuur in kinders se lewe, stuur gerus vir my e-pos na [email protected] of kontak my by 076 984 9598.

Chantell Wiesner

Maatskaplike werker

Solidariteit Helpende Hand